Zemní hřebíky

Provádíme hřebíkování svahů za účelem vyztužení a zesílení svahů. Tyto práce provádíme zejména při hloubení výkopů, nebo při riziku sesuvů nestabilních svahů.