Hydrogeologický průzkum

Provádíme hydrogeologický průzkum zejména při vyhledávání nových a rekonstrukci stávajících vodních zdrojů. Dále při stanovování pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a při stanovení kontanatminace podzemích vod. Hydrogeologický průzkum prodávíme také v rámci monitorovacích systémů skládek, silážních jam, studií proveditelnosti, ekologických auditů a likvidací starých ekologických zátěží atd. Zajištujeme hydrodynamické testy geohydrodanymický systémů. Provádíme tedy čerpací a nálevové zkoušky.