Odplyňovací systémy

Naše společnost byla vybrána v rámci komplexního programu Ministerstva životního prostředí ČR jako realizátor vrtných prací a odplyňovacích systému.

Od roku 2012 byla naše společnost vybrána jako realizátor 190-ti odplyňovacích vrtů v rámci Projektu 35/AKT – „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“. V roce 2012 bylo realizováno 26 vrtů o celkové metráži 1 958 m, v roce 2013 29 vrtů o celkové metráži 2 815 m a v roce 2014 se předpokládá realizovat 19 vrtů o celkové metráži 2 285 m. Odplyňovací vrty jsou vystrojeny perforovanou těžební kolonou ø108mm s vyvedením do odfukového komínku ø150mm délky 2,5m a ohrazeny drátěným pletivem o půdorysném rozměru 2x2m.

A to především na základě vysoké kvality nabízených služeb a  dlouholetých zkušeností jednotlivých pracovníků.

Vlastníme veškerá nutná oprávnění k provádění činností spojených s řešením problematiky výstupu důlních plynů. Zejména se jedná o oprávnění Obvodního báňského úřadu v Ostravě k provádění činností podle § 2, písm. g) a § 3, písm. b), d), h), j) Zákona č.61/1988 Sb., v platném znění, o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.