Horninové kotvy

Realizujeme horninové kotvy, sloužící k zajištění stability svahů, skalních stěn a zářezů pro kotvení stavebních konstrukcí. Tato činnost pomáhá například proti vztlaku vody