Inženýrskogeologický průzkum

Realizujeme inženýrskogeologický průzkům, který představuje důležitý článek přípravných prací při vyhledávání a posuzování staveniště, při navrhování konstrukcí i při vlastní výstavbě, patří k základním procesům, které předcházejí projektování bytových, průmyslových, dopravních, liniových a podzemních staveb.