Sanace ekologický zátěží a sesuvů

Provádíme průzkumy pro popis rozsahu ekologické zátěže včetně posouzení rizikovosti staré ekologické zátěže (analýzy rizika). Ve složitých případech je možné zařadit do tohoto kroku též vypracování studie proveditelnosti sanace, která posoudí z technického a ekonomického hlediska různé varianty postupu sanace a použitých technologií. Zajištujeme také vrtné práce za účelem sanace sesuvů, starých ekologických zátěží a ochrany podzemních vod. Pro své klienty také provádíme vsakovací, čerpací a propařovací vrty sloužící k likvidaci starých ekologických zátěží.