Záporové pažení

Pro své klienty zajišťujeme záporové pažení stěn stavebních jam nad hladinou podzemní vody. Pažení provádíme jako odsazené od objektu, nebo jako přisazené, tvořící jednostrannou monolitickou konstrukci spodní stavby.