Odvodňovací vrty

Provádíme odvodňovací vrty za účelem odvodnění stavební jámy. Případně pro odvodnění podmáčené oblasi, nebo odvedení vody z nepropustných vrstev podzákladí.