DRILLING TRADE, s.r.o. je soukromá konzultačně - realizační společnost v oblasti životního prostředí specializující se na hydrogeologii, sanační geologii, inženýrskou geologii, geotechniku, důlní geologii a oblast povrchového vrtání. DRILLING TRADE, s.r.o. sídlí v Ostravě – Kunčičkách a realizuje své zakázky nejen na Moravě, ale i po celé České Republice a Slovensku.  Společnost je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001: 2009, ČSN EN ISO 14 001:2005 a OHSAS 18 001: 2008 Nejen díky tomu je schopna garantovat kvalitu prováděných prací. Jsme si vědomi, že vše je v kvalitě práce našich pracovníků a proto v našich řadách jsou lidé, kteří mají bohaté pracovní zkušenosti. Vedení společnosti a odpovědné osoby jednotlivých oblastí podnikání jsou absolventy universit a vysokých škol s mnohaletou praxí v oboru. Veškerý lidský potenciál naší společnosti je systematicky a dlouhodobě vzděláván, a to především pro zajištění kontinuity jakosti naší práce na technickém vývoji výše zmíněných oborů činnosti. CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI 
PROJEKT
DRILLING TRADE
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00137
06
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je proškolení 30 zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace a dovedností v oblastech IT, měkkých manažerských a technických dovedností. V projektu jsou očekávané změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků. Operační programMPSV_graficka_znacka_barva