Piloty a mikropiloty

Piloty

Provádíme hloubkové zakládání staveb na pilotách různých rozměrů. Zajišťujeme vrty a následné osazení máloprůměrových i velkoprůměrových pilot ve svislém i šikmém sklonu. Tyto práce provádíme v rozmanitých geologických podmínkách ve všech druzích zemin i hornin včetně pevnostní třídy R3.

Mikropiloty

Pro naše klienty provádíme hlubinné zakládání i zpěvňování základů a podzákladí pomocí mikropilotů. Mikropiloty realizujeme především při rekonstrukcích objektů, zajištění staticky narušených budov, zajištění stavebních konstrukcí na povrchu před budováním podzemních konstrukcí v jejich blízkosti, zvýšení únosnosti starých základů. Mikropiloty provádíme také jako stabilizační opatření při zajištění sesuvů v nepřístupném terénu.   IMG_8434 IMG_0100                     IMG_0092 IMG_5828