Ostrava - Lhotka, stabilizace sesuvu na ul. Televizní, Statutární měst Ostrava 804 bm pilot prům. 900 mm do hl. 12 m, opěrné ŽB stěny, 3 ks odvodňovacích žeber celkové délky 360 m 10 ks odvodňovacích horizontálních vrtů prům. 110 mm délky 105 m v celkové metráží 1030 bm Silnice I/35 Bumbálka - sanace svahu, ŘSD ČR zajištění sesuvu šikmými mikropilotami prům. 89/8 mm a kotvami TITAN 40/20 Srbsko - mikropiloty pro stavbu II/116 – záchytné zařízení, STRABAG, a.s. realizace 239 ks betonových pilot průměru 320 mm s výztuží ocelovými rourami 219/7 mm II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba – provedení podkladních betonů a mikropilotového založení, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. realizace 292 ks kolmých mikrolipol TR 76/10 do hloubky 7 m o celkové metráži 2 044 m a 119 ks šikmých ( 45°) mikropilot TR 76/10 do hloubky 10 m o celkové metráži 1 190 m Odkladné povodňové škody na sil. I. třídy v Moravskoslezském Kraji - SKANSKA s.r.o.                                                   provedení svislých mikropilot prům. 89/8 mm a injektovaných zemních kotev TITAN 30/16 u SO 230.9 až 230.21                    - tj. 71,780 km až km 73,421 na sil. I/57 Karviná Ráj - ul. Podlesí - havarijní stav, G-Consult, spol. s r. o.                                                                                             realizace opěrné železobetonové zdi zajištěné proti posunu svislými mikroplotami prům. 108/10 mm a šikmými mikropilotami prům. 76/8/10 mm Třanovice - sesuv u hřbitova, TOP GEO Group CZ, spol. s r.o.                                                                                            realizace 241 m mikropilot 76/8 a 170 m mikropilot 108/10 včetně osazení převázky 2xU140 Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času                                            II. etapa - sanace svahu, EUROGAS a. s. a Energie-stavební a báňská a. s.                                                                                     5 ks horizontálních odvodňovacích vrtů v oceli délky 50 m, 17 ks horninových lanových kotev (čtyř pramencová kotva typu 4xLP 15,7 z oceli), 57 ks vrtaných železobetonových pilot průměru DN 650 mm délky 8,0m včetně ŽB opěrné stěny