Hydrogeologický průzkum

Chemko Strážske – Průzkumné mapovací a hydrogeologické monitorovací vrty

Účel: Zabezpečení podrobného průzkumu enviromentální zátěže v lokalitě Chemko Strážské. Odběratel: AQUATEST a.s. Rok realizace:  11/2014

Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor        

Účel: Zabezpečení podrobného průzkumu enviromentální zátěže v lokalitě Lešť (vojenský obvod) – hlavný tábor v rámci analýzy rizik a následně v průběhu probíhajícího sanačního zásahu.                                                                                   Odběratel: AQUATEST a.s., AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka                                                                           Rok realizace:  1 - 4/2015