Ostrava - Lhotka, stabilizace sesuvu na ul. Televizní, Statutární měst Ostrava 3 ks odvodňovacích žeber celkové délky 360 m, 10 ks odvodňovacích horizontálních vrtů prům. 110 mm délky 105 m v celkové metráží 1030 bm Sanace sesuvu km 15,7 - 16,0 v traťovém úseku Paskov - Lískovec,                                                                                           RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.                                                                                                                                        4 ks odvodňovacích horizontálních vrtů prům. 115 mm délky 90 - 115 m v celkové metráží 420 bm
Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času                                            II. etapa - sanace svahu, EUROGAS a. s. a Energie-stavební a báňská a. s.                                                                                     5 ks horizontálních odvodňovacích vrtů v oceli délky 50 m, 17 ks horninových lanových kotev (čtyř pramencová kotva typu 4xLP 15,7 z oceli), 57 ks vrtaných železobetonových pilot průměru DN 650 mm délky 8,0m včetně ŽB opěrné stěny