Ostrava - Lhtka, stabilizace sesuvu na ul. Televizní, Statutární měst Ostrava 804 bm pilot prům. 900 mm do hl. 12 m, opěrné ŽB stěny, 3 ks odvodňovacích žeber celkové délky 360 m 10 ks odvodňovacích horizontálních vrtů prům. 110 mm délky 105 m v celkové metráží 1030 bm Silnice I/35 Bumbálka - sanace svahu, ŘSD ČR zajištění sesuvu šikmými mikropilotami prům. 89/8 mm a kotvami TITAN 40/20 Srbsko - mikropiloty pro stavbu II/116 – záchytné zařízení, STRABAG, a.s. realizace 239 ks betonových pilot průměru 320 mm s výztuží ocelovými rourami 219/7 mm II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba – provedení podkladních betonů a mikropilotového založení, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. realizace 292 ks kolmých mikrolipol TR 76/10 do hloubky 7 m o celkové metráži 2 044 m a 119 ks šikmých ( 45°) mikropilot TR 76/10 do hloubky 10 m o celkové metráži 1 190 m