Ostrava – Lhtka, stabilizace sesuvu na ul. Televizní, Statutární měst Ostrava
804 bm pilot prům. 900 mm do hl. 12 m, opěrné ŽB stěny, 3 ks odvodňovacích žeber celkové délky 360 m
10 ks odvodňovacích horizontálních vrtů prům. 110 mm délky 105 m v celkové metráží 1030 bm

Silnice I/35 Bumbálka – sanace svahu, ŘSD ČR
zajištění sesuvu šikmými mikropilotami prům. 89/8 mm a kotvami TITAN 40/20

Srbsko – mikropiloty pro stavbu II/116 – záchytné zařízení, STRABAG, a.s.
realizace 239 ks betonových pilot průměru 320 mm s výztuží ocelovými rourami 219/7 mm

II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba
– provedení podkladních betonů a mikropilotového založení, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
realizace 292 ks kolmých mikrolipol TR 76/10 do hloubky 7 m o celkové metráži 2 044 m a
119 ks šikmých ( 45°) mikropilot TR 76/10 do hloubky 10 m o celkové metráži 1 190 m