Účel: Zabezpečení podrobného průzkumu enviromentální zátěže v lokalitě Chemko Strážské.
Odběratel: AQUATEST a.s.
Rok realizace:  podzim 2014